Orli Znojmo Orli Znojmo

Orli podporují registr dárců kostní dřeně. Zapojte se už dnes!

Orli podporují registr dárců kostní dřeně. Zapojte se už dnes!

Transplantaci kostní dřeně absolvuje v České republice ročně několik set pacientů. Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se „jeho” dárce kostní dřeně nikdy nenajde… Proto se Orli rozhodli ve spolupráci s kampaní Znojemsko na dřeň podpořit rozšíření registru dárců.

Aktuálně hledá svého dárce také malá Nikolka Fajmonová ze Znojemska. Dárce se musí shodovat v mimořádně složitém systému transplantačních (tzv. HLA) znaků. Tyto transplantační znaky jsou dědičné, a proto se pro pacienty nejprve hledá vhodný dárce mezi pokrevními příbuznými. Bohužel tak jako u většiny nemocných, ani u Nikolky se vhodný dárce mezi nimi nenašel.

Proto jsou pro ni i pro mnoho dalších pacientů jedinou nadějí dobrovolníci, kteří se nechají zapsat do registru dárců kostní dřeně a jejichž transplantační znaky budou pokud možno co nejvíce podobné HLA znakům pacienta.

Zdravý muž či žena může vstoupit do Českého národního registru dárců dřeně a jednou třeba zachránit život těžce nemocnému tím, že daruje nepatrné množství svých zdravých krvetvorných buněk pro transplantaci.

Na úterním utkání proti Lublani proto bude u vchodu na zimní stadion vedle pódia pro roztleskávačky informační stánek, kde bude možné získat informace či vstoupit do registru dárců kostní dřeně darováním krve.

Více informací najdete na:
www.znojemskonadren.cz